Una de les premisses més importants del redisseny de la imatge de l’Ajuntament de Sant Cugat, a part d’adaptar-la a les noves necessitats de la institució i cercar un color verd corporatiu més jove i dinàmic, era mantenir el símbol tant característic, ja assimilat per la ciutadania en els darrers anys. S’havia d’actualitzar la imatge amb la finalitat de reduir al màxim les versions de logotip per facilitar la seva implementació en les aplicacions impreses i online.
Back to Top